El nostre projecte tracta sobre la recerca d’informació de la revolució industrial i la diferència amb l’actualitat. A l’inici del projecte se’ns va plantejar una pregunta que hauríem de saber respondre en finalitzar ele projecte mitjançant entrevistes i altres. Des del punt inicial ja teníem una idea del que podia ser la resposta, però en investigar més sobre el tema, hem pogut veure que hi havia moltes coses que no sabíem i la nostra resposta podia ser molt més clara. Per donar un exemple, podíem respondre que en els últims temps, la tecnologia ha canviat molt i això ha afectat en el clar augment de nivell de vida de la societat. També, teníem el coneixement d’alguns factors que van donar lloc a aquest moviment. Per altra banda, desconeixíem que la revolució Industrial estava separada en fases i que l’última d’aquestes, encara perdura. És un fet que ens va sorprendre bastant.

En el temps que hem estat amb el projecte, hem creat un web en el qual hem estat fent el seguiment sobre l’aprenentatge. Per començar, el nostre grup es va separar per fer un resum de totes les etapes de la revolució industrial. Això ens va servir per tenir una clara referència sobre el que podíem fer més tard. En acabar, ja podíem començar a treballar en el web. Per fer-ho, entre els membres del grup ens vam assignar uns rols per ser més eficients. Una de les activitats més importants va ser, sense cap dubte, l’entrevista que vàrem fer als nostres avis per tenir una idea més propera sobre el que va significar la tecnologia. Al mateix temps que ens complementàvem amb el grup, anàvem omplint un diari personal anomenat “maleta”. Allà havíem d’omplir informació de com a mínim un avi escollit per ajudar-nos a tenir més claredat sobre el projecte.

Amb l’esforç de tot el realitzat, vam poder aconseguir la informació necessària per poder respondre la pregunta. Aquesta pregunta era “Com ha influït la industrialització en la nostra forma de viure?”. Ara és quan la responem: El món ha estat sempre ple de canvis, no hi ha hagut un sol dia on no hagi passat res. La gent utilitzava qualsevol mètode per poder guanyar-se el pa de cada dia. Això significa que no importava quant antihigiènic o quantes hores et passaves treballant. Aquestes hores van generar un canvi en la jerarquia de la societat que ja existia amb anterioritat. Els rics tenien temps lliure per centrar-se en altres coses i els va servir per posicionar-se en l’alt de la piràmide. Amb l’arribada de la revolució, la comoditat va anar augmentat de mica en mica, ja que tot s’anava automatitzant. Aquest fet va provocar un “efecte dominó” en què en passar el temps la productivitat aniria augmentat i, per tant, no es necessitaria estar tant temps treballant. A més, la higiene també augmentaria. Significa que la qualitat de vida s’augmentaria. També cal tenir en compte que amb l’augment de la productivitat i de la vida en general, començarien a sorgir objectes que no tenen la funció de cobrir una necessitat bàsica, sinó d’augmentar la satisfacció de l’individu. Fent que la qualitat de vida estigui cada cop més en augment. Amb tot això dit, podem afirmar que la industrialització ha afectat molt positivament en la nostra forma de viure.

Es podria dir que és un resultat que esperàvem. Encara que creiem que el nostre aprenentatge ha sigut bo, opinem que encara hi ha coses ocultes que han sigut importants i que es poden aprendre.

L’activitat ens hauria sigut molt més difícil si no hagués sigut per les entrevistes. Podem afirmar que ha sigut el tema més important. Ens han donat informació primària, que, al cap i a la fi, és l’evidència més gran de l’aprenentatge. A sobre, els detalls donats són molt més clars que si s’haguéssin buscat per internet.

Aquest projecte ens ha servit per conscienciar-nos sobre la història que ens ha portat fins on sóm ara mateix. Tenir informació sobre el tema ens facilita molt el fet de saber el per què la tecnologia ha avançat en aquest sentit. D’alguna manera o altre, també ens ha apropat amb la nostra família, i és que les anècdotes que han explicat es quedaràn sempre amb nosaltres.