2
anys 1870 fins 1914
Principalment a Gran Bretanya, Alemanya i Estats Units, però també a França, Països Baixos ,
Itàlia i el Japó. aixo va fer que la que en aquest temps va freixe la economía.
Més natalitat va pujar molt a europa
Les indústries que van tenir avenços més importants van ser la siderúrgica, la química i la de
producció de maquinàries.
Unes de les característiques més destacades son per exemple :

 1. Establiment de la indústria de la màquina-eines
 2. El desenvolupament de mètodes per a la fabricació de peces intercanviables (intercanvis)
 3. La invenció del procés Bessemer per produir acer i del sistema Solvay de producció del
  carbonat de sodi.
 4. Noves energies i més tecnologia i ciencia a més bon nivell
  Una de les situacions que van passar a espanya aban ser aquestes:
  -Densitat de població a Espanya a la darreria del XIX (mapa)
  -Els emigrants van anar cap a nuclis urbans com Madrid, Barcelona i Biscaia, les zones més
  industrialitzades de la Península
 • Més nataliatat
  https://www.slideshare.net/jescriva/segona-revoluci-industrial-69294619
  https://sites.google.com/site/cristianariana906/home/historia-de-la-tecnologia/3-la-segona-revolucio-industrial
  https://sites.google.com/site/cristianariana906/home/historia-de-la-tecnologia/3-la-segona-revolu
  cio-industrial
  TERCERA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
  La tercera revolució industrial (o societat de la informació) va sorgir el 1950. Va ser seguit per
  una gran onada de progressos i descobriments científics i tecnològics entre les dècades 70 i 80.
  On va succeir: els Estats Units, Japó i la Unió Europea. S’anirien afegint grups més tard.
  Característiques:
 • Inicis energies renovables
 • Innovacions els mitjans i processos d’emmagatzematge d’energia
 • El desenrotllament de la xarxa elèctrica intel·ligent
 • Grans canvis en sectors de: comunicació i energia.
 • El desenrotllament del transport (destacar els vehicles elèctrics)
  Grans Invents:
 • El telèfon mòbil (Martin Cooper, 1973)
 • Internet (1983)
 • Ordinadors (1981)
 • Impressora 3 d (1984)
  Què va passar a Catalunya?
  La 3a revolució ve marcada per la comunicació a través d’internet, la mobilitat intel·ligent i el
  motor elèctric, i les energies renovables
  Blog.Ucheu
  4.
  L’element clau de la Quarta Revolució Industrial són les fàbriques intel·ligents, la principal
  característica de les quals és una major adaptabilitat a les necessitats de la producció i millora
  en l’eficiència dels recursos.
  Aquesta quarta revolució industrial se centra en els sistemes sibarítics, la robòtica, l’internet de
  les coses, la connexió entre dispositius i la coordinació cooperativa de les unitats de producció
  de l’economia. Està marcada pels avenços tecnològics emergents en diversos camps, que
  inclouen: robòtica, intel·ligència artificial, nanotecnologia, computació quàntica, biotecnologia,
  Internet de les coses (IoT), impressió 3D i vehicles autònoms.
  Invents:
  -No he trobat cap específic invent ja que he trobat que l’impressora 3d i les ulleres virtuals es
  van inventar a la tercera. He vist variants dels objectes que ja existeixen, però millorats.
  Esdeveniments:
  -Incorporació de robots a les fàbriques.
  -Ús de les impresores 3d en projectes d’empresa.
  La revolució a Espanya:
  Segons l’Economista el 43% dels treballadors seran robots.
  https://www.antonioserranoacitores.com/cuarta-revolucion-industrial/
  https://www.iberdrola.com/innovacion/cuarta-revolucion-industrial
  http://actaio.ajuntament-ontinyent.es/2018/07/09/la-quarta-revolucio-industrial-la-industria-4-0/
  https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_industrial_etapa_cuatro#:~:text=Cuarta%20Revoluci%C3%B3n%20Ind
  ustrial,-Robot%20industrial%20KUKA&text=Est%C3%A1%20marcada%20por%20los%20avances,impresi%C3%B3n%
  203D%20y%20veh%C3%ADculos%20aut%C3%B3nomos.
  Fets, esdeveniments i invents:
  Naixement de l’Indústria Moderna (1802)
  Màquines de Carbó (1769)
  Carrils completament d’acer (1790)
  La Revolució Agrícola (A principis del segle XVII)
  Els automòbils de vapor (XIX)
  L’electricitat (finals del XIX)
  La “Water Frame” (és un tipus de fil / 1769)
  Augment de la població (entre 1700 i 1800)
  Descens de la mortalitat (des de a principis de la primera revolució)
Categories: Revolucions industrials

0 comentaris

Deixa un comentari

Avatar placeholder

L'adreça electrònica no es publicarà.